Beboere har selv hovedansvaret for partikelforurening i københavnske boliger

I de fleste boliger er luften forurenet med sundhedsskadelige partikler. En del af dem stammer fra udeluften, som i København og mange andre storbyer er forurenet af bilers udstødningsgasser. Men nu viser en undersøgelse fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), at trafikken og andre udendørs forureningskilder kun har lille betydning for partikelforureningen i københavnske boliger.

I stedet er det beboernes egen adfærd, der bærer hovedansvaret. Den nye undersøgelse har identificeret de konkrete forhold, som vi hver især kan ændre på for at mindske partikelforureningen i vores boliger, hvad enten vi bor i København eller andre steder.

Sundhedsskadelige partikler

Luftforurening med små partikler er årsag til flere tusind dødsfald i Danmark hvert år, forårsaget af luftvejslidelser og hjertekarsygdomme. Der er derfor et stort sundhedsmæssigt potentiale i at nedbringe partikelforureningen i vores boliger, hvor vi opholder os mindst halvdelen af døgnet og indånder luften.

Men hvor kommer partikelforureningen i vores boliger fra, og i hvilken grad hænger den sammen med vores aktiviteter i boligen?

For københavnske boligers vedkommende er det spørgsmål nu blevet besvaret af DTU’s lektor Gabriel Bekö, som indgår i forskningscentret CISBO. Han har undersøgt kilderne til partikelforurening i 56 københavnske boliger, alle ikke-ryger-hjem. Ryger-hjemmene er udeladt, fordi det i forvejen er velkendt, at rygning i hjemmet giver meget høje partikelkoncentrationer.

Vintertid er partikeltid

Gabriel Bekös undersøgelse af københavnske boliger viser, at luftforureningen udendørs kun bidrager med en fjerdedel af den samlede partikelforurening indendørs. Tre fjerdedele af partikelforureningen i de københavnske boliger stammer fra beboerne selv. Og her taler vi altså alene om ikke-ryger-hjem.

Ved at sammenholde partikelmålinger med beboernes adfærd har Gabriel Bekö vist, hvad der er de vigtigste årsager til den indendørs partikelforurening.

Her kommer stearinlys ind på en klar førsteplads. I de boliger, hvor man stadig tænder stearinlys, står osen fra lysene for over halvdelen af den samlede partikelforurening, inkl. den del af forureningen som kommer ude fra.

På andepladsen kommer madlavning, hvor særligt stegning, bagning og brødristning producerer mange partikler. I de boliger, hvor man laver mad, står madlavning for lidt under 30 pct. af den samlede partikelforurening. Her springer det i øvrigt i øjnene, at madlavning ved kogning ikke producerer partikler i nævneværdig grad.

”Vintertid er partikeltid. Danskerne hygger sig i de kommende måneder med stearinlys og god mad, og samtidig er vi nok lidt mindre tilbøjelige til at lufte ud, når kulden bider. Men pas på med det”, siger lektor Gabriel Bekö.

Forskningscentret CISBO er finansieret af Realdania og omfatter en række af Danmarks førende indeklimaforskere fra DTU, Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Boks: De tre vigtigste råd

  1. Undlad tobaksrygning indendørs
  2. Undgå stearinlys
  3. Luft ud under madlavning, særligt når du steger, bager og rister brød

Boks: Undersøgelse af partikelforurening

Lektor Gabriel Bekös undersøgelse kombinerer avancerede partikelmålinger med registreringer af beboernes adfærd, så man kan se, hvad der er afgørende for partikelforureningen indendørs.

Undersøgelsen har omfattet 56 københavnske boliger, hvor ingen af beboerne aktuelt var rygere.

I hver bolig registrerede beboerne gennem 48 timer, hvornår de udførte aktiviteter af betydning for partikelforureningen. Dette omfattede fx madlavning, ristning af brød, tænding af stearinlys og åbning af vinduer. I samme 48 timers periode blev luftens koncentration af partikler og partiklernes størrelse målt hvert 16. sekund.

Derefter kunne Gabriel Bekö sammenholde de målte udsving i partikelforurening og -størrelsesfordeling med de aktiviteter, som beboerne havde udført på de pågældende tidspunkter.

Undersøgelsens resultater er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Environmental Science and Technology.

Illustrationer

Billedtekst: ”Langt størstedelen af partikelforureningen i københavnske boliger skyldes beboernes egne aktiviteter, mens kun en fjerdedel af partiklerne kommer ude fra”.

Billedtekst: ”Danskerne hygger sig i de kommende måneder med stearinlys og god mad, og samtidig er vi nok lidt mindre tilbøjelige til at lufte ud, når kulden bider. Men pas på med det”, siger lektor Gabriel Bekö fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO). Foto: Jørgen True.

Yderligere oplysninger

Lektor Gabriel Bekö (telefon 4525 4018, e-mail gab@byg.dtu.dk) eller CISBO’s leder, professor Torben Sigsgaard (telefon 8716 8013, e-mail ts@mil.au.dk).